ห้องคลีนรูม

การใช้งานห้องคลีนรูมจำเป็นต้องมีการควบคุมปัจจัยแวดล้อม ทั้งเรื่องปริมาณฝุ่น เชื้อปนเปื้อน จนถึงอุณภูมิและแรงดันอากาศภายในห้องให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เกรทวอลลมีความชำนาญ ในการสร้างห้องคลีนรูมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานGMP ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมายาวนานกว่า35ปี หัวใจสำคัญของห้องคลีนรูมเกรทวอลล ได้แก่

 1. ทำความสะอาดง่าย
  ผิวหน้าผนังเพดานห้องสะอาดหรือห้องคลีนรูมเกรทวอลลเรียบเสมอทำความสะอาดง่าย ติดตั้งด้วยวัสดุระบบซ่อนรีเวททั้งหมด มีฉากโค้งและบัวปิดมุมระหว่างผนังเพื่อป้องกันฝุ่น ผนังสำเร็จรูปสามารถซ่อนท่อร้อยสายไฟไว้ภายในแผ่นผนังเพื่อความเรียบร้อย
 2. ไม่สะสมสิ่งสกปรก
  ผิวหน้าผนังเพดานห้องสะอาดหรือห้องคลีนรูมเกรทวอลลทำจากเหล็กเคลือบด้วยสีป้องกันแบคทีเรียชนิดที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสกับอาหาร (Food-grade) ตามมาตรฐานUSDA ปราศจากสารโลหะหนักหรือสารก่อมะเร็ง ผิวไม่จับฝุ่น สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ลดการสะสมเชื้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูมอุตสาหกรรมผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อาหารเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการทางชีวะวิทยา รวมถึงห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนทางอิเล็คโทรนิค ไมโครอิเล็คโทรนิค
 3. แนบสนิทไม่มีช่องผ่านของอากาศ
  โครงสร้างของแผ่นผนังและอาคารห้องคลีนรูมเกรทวอลลทุกแผ่นถูกออกแบบให้ประสานเข้าด้วยกันด้วยระบบCliplocหรือIntaloc ประสานเรียบเป็นผืนเดียวกันอย่างกลมกลืน ปราศจากการรั่วไหลของอากาศหรืออนุภาคฝุ่น
 4. แข็งแรง
  ระบบแผ่นฝ้าเพดานมีความแข็งแรง ออกแบบให้มีความปลอดภัยเพียงพอในการเดินบนฝ้ากรณีมีงานซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ พื้นผิวแผ่นฝ้าภายห้องคลีนรูมเรียบเสมอกัน สามารถเจาะช่องสำหรับตัวกรองอากาศหรือโคมไฟได้ขณะติดตั้งที่หน้างาน ทำให้สะดวกกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง
 5. ไม่ลามไฟ
  โครงสร้างภายในของแผ่นผนังเพดานห้องคลีนรูมของเกรทวอลลลทำจากฉนวนที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 6. กระจกเรียบเสมอผนัง
  ช่องแสงกระจกสามารถติดตั้งทั้งแบบเรียบเสมอผนังและแบบมาตรฐานคิ้วเท ตามความเหมาะสมในการใช้งานและงบประมาณของลูกค้า
Cleanroom Cleanroom
Cleanroom Cleanroom
Cleanroom Cleanroom
Cleanroom Cleanroom
Cleanroom Cleanroom