ทำไมจึงต้องทำฉนวนให้อาคาร

การติดตั้งฉนวนให้แก่ผนังและหลังคาอาคารเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้า อาคารที่ได้รับการปกป้องจากฉนวนจะช่วยยับยั้งการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคารและช่วยเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหล

  

เมื่อความร้อนในอาคารน้อยลง ระบบปรับอากาศก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ซึ่งจะช่วยลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก ดังนั้นฉนวนจึงสามารถช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายของตัวคุณและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย