ประมวลภาพงาน Bangkok RHVAC 201128 January 2012

ประมวลภาพงาน Bangkok RHVAC 2011 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2011 ที่ Impact เมืองทองธานี